BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

DNA pod lupą

1. Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

2. Temat projektu: DNA pod lupą

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Beata, Horecka, dr, 814456739, 500 800 479,

e-mail: beata.horecka@up.lublin.pl

  • Wykonawca : dr Beata Horecka

 

4. Opis projektu:

DNA stanowi specyficzny „szyfr”, który składa się zaledwie z czterech różnych znaków (A, T, G, C), ale poprawność jego zapisu warunkuje prawidłowe funkcjonowanie żywych organizmów. W trakcie wykładu słuchacze zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej. Dowiedzą się między innymi czy para rodziców o brązowych oczach może mieć błękitnookie dzieci? Dlaczego chłopcy są bardziej narażeni na zachorowanie na hemofilię? Oraz wiele innych… Zajęcia laboratoryjne będą polegały na samodzielnej izolacji DNA. Następnie badane próbki zostaną poddane elektroforezie, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie – Czy DNA można zobaczyć?

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologiczno-chemicznym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, sala ćwiczeniowa Katedry, czas trwania: 2 godz. (2 x 45 minut)

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład, zajęcia laboratoryjne

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

20 osób

« wstecz