wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Aktualności

02.02.2018

Lublin, 14.12.2017 r.

 

 

Wymagania stawiane rozprawom doktorskim, stanowiących spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki - w przewodach doktorskich realizowanych na WIP UP w Lublinie

 

Rada Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie WIP UP w Lublinie na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 23.10.2015 r. z poźn. zm. zatwierdziła następujące wymagania odnośnie ww. formy rozprawy doktorskiej:

 

  • jednotematyczny zbiór artykułów musi zawierać co najmniej 3 pozycje,
  • minimalna sumaryczna liczba punktów z artykułów zamieszczonych w spójnym tematycznie zbiorze musi wynosić co najmniej 35, według rankingu MNiSW,
  • co najmniej 1 publikacja z listy A MNiSW,
  • w każdym artykule zawartym w spójnym tematycznie zbiorze udział procentowy pracy doktoranta musi stanowić co najmniej 60%, a liczba autorów artykułu nie może przekraczać 3. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się 4 autorów, przy czym udział procentowy pracy doktoranta również musi stanowić co najmniej 60%, natomiast liczba publikacji z listy A MNiSW w zbiorze artykułów wzrasta do co najmniej 2. Pozostałe wymagania dotyczące rozprawy doktorskiej muszą być zgodne z Ustawą o stopniach i tytule naukowym. Pozostałe wymagania dotyczące rozprawy doktorskiej muszą być zgodne z ustawą o stopniach i tytule naukowym.

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

/-/prof. dr hab. Andrzej Marczuk

 

 

 

  Wymagania dla Rozpraw Doktorskich


« wstecz