wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Aktualności

29.05.2018obrony

 
TDz. 531/os/2018                                                            
 
 Lublin, dnia 28.05.2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 
 
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 zawiadamia, że
w dniu  11 czerwca 2018 r. o godz. 09.30
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (134),  przy ul. Głębokiej 28
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie inżynieria rolnicza
mgr inż. Małgorzaty Baryły-Paśnik
na temat : „Optymalizacja procesu transportu surowego mleka
w wybranym zakładzie mleczarskim”
 
promotor:
prof. dr hab. Wiesław Piekarski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Grzegorz Zając - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
recenzenci:
1. prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda – Politechnika Rzeszowska
2. prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski – SGGW w Warszawie
 
 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
/-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk


« wstecz