wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Koła Naukowe

« wstecz

Studenckie Koła Naukowe WIP: 2020 r.

 

 1. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CHŁODNICTWA
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Marek Domin
 2. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII SPOŻYWCZEJ
  Opiekunem naukowym jest  prof. dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz
 3. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MOTORYZACJI ROLNICTWA
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Krzysztof Plizga
 4. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA W TECHNICE ROLNICZEJ
  Opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, dr inż. Artur Przywara
 5. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW
  Opiekunem naukowym jest  dr hab. inż. Arkadiusz Miaskowski, prof. uczelni
 6. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KOMPUTEROWEGOWSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA - CAD
  Opiekunem naukowym jest dr hab. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni
 7. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESÓW INŻYNIERII SPOŻYWCZEJ – CAE
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Zbigniew Kobus prof. uczelni
 8. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOENERGETYKÓW
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Magdalena Kachel prof. uczelni
 9. GEODEZYJNE KOŁO NAUKOWE „EQUATOR”
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Andrzej Mazur prof. uczelni
 10. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TRANSPORTU I SPEDYCJI
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Tomasz Słowik
 11. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 
  Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
 12. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FOOD DESIGN
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Agnieszka Starek prof. uczelni
 13. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA I EKONOMII
  Opiekunem naukowym jest dr hab. Monika Stoma i dr inż. Agnieszka Dudziak
 14. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ERGONOMII i BHP
  Opiekunami naukowymi są: dr inż. Anna Pecyna i dr inż. Agnieszka Buczaj
 15. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOENERGETYKÓW
  Opiekunami naukowym są: prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz i prof. dr hab. Ignacy Niedziółka
 16. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH „TeMAT”
  Opiekunem naukowym jest mgr inż. Karolina Czarnacka