WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Marcin Arciszewski, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-24
e-mail: mb.arciszewski@wp.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-59
  e-mail: jadwiga.jaworska@up.lublin.pl / Zakład Histologii i Embriologii

Adiunkci

Asystenci

 • lek. wet. Aleksandra Górska, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-37
  e-mail: a.gorska.up@gmail.com / Zakład Anatomii Zwierząt
 • mgr Ligia Hiżewska, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-37
  e-mail: ligia.hizewska@up.lublin.pl / Zakład Anatomii Zwierząt
 • mgr Katarzyna Kras, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-65-18
  e-mail: katarzyna.kras12@gmail.com / Zakład Anatomii Zwierząt

Wykładowcy

 • lek. wet. Sylwia Mozel, wykładowca, tel. 81-445-68-75
  e-mail: sylwia.mozel@gmail.com / Zakład Anatomii Zwierząt

Pracownicy

 • mgr inż. Roman Lalak, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-14
  e-mail: roman.lalak@up.lublin.pl / Zakład Anatomii Zwierząt
 • mgr inż. Małgorzata Stola, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-62
  e-mail: malgorzata.baran@up.lublin.pl
 • lek. wet. Renata Szewerniak, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-67-41
  e-mail: renata.szewerniak@up.lublin.pl / Zakład Histologii i Embriologii
 • inż. Cezary Winiarczyk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-14
  e-mail: cezarywiniarczyk@interia.pl / Zakład Anatomii Zwierząt

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Regina Cybulska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-63 / Zakład Histologii i Embriologii