WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Wernicki, profesor zwyczajny
tel. 81 445 60 32, pok 300
e-mail: andrzej.wernicki@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Antonina Sopińska, profesor , tel. 81-445-67-07
  e-mail: antonina.sopinska@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, profesor , tel. 81-445-60-86
  e-mail: krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, profesor zwyczajny, tel. 81-445-60-36
  e-mail: renata.urban@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Leszek Guz, profesor uczelni, tel. 81-445-60-50
  e-mail: leszek.guz@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • dr hab. Aneta Nowakiewicz, profesor uczelni, tel. 81-445-60-08
  e-mail: aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • dr hab. Andrzej Puchalski, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-445-69-65
  e-mail: andrzej.puchalski@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

Adiunkci

 • dr hab. Marta Dec, adiunkt, tel. 81-445-69-65
  e-mail: marta.dec@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Marta Demkowska-Kutrzepa, adiunkt, tel. 81-445-60-58
  e-mail: marta.demkowska@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • dr hab. Sebastian Gnat, adiunkt, tel. 81-445-60-93
  e-mail: sebastian.gnat@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • dr hab. Agnieszka Marek, adiunkt, tel. 81-445-60-80
  e-mail: agnieszka.kolasa@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Anna Nowaczek, adiunkt, tel. 81-445-69-10
  e-mail: anna.nowaczek@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Krzysztof Puk, adiunkt, tel. 81-445-69-06
  e-mail: krzysztof.puk@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • dr Ewelina Pyzik, adiunkt, tel. 81-445-60-80
  e-mail: ewelina.pyzik@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Monika Roczeń-Karczmarz, adiunkt, tel. 81-445-60-58
  e-mail: monika.roczen-karczmarz@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, adiunkt, tel. 81-445-69-10
  e-mail: dagmara.stepien@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Maria Studzińska, adiunkt, tel. 81-445-66-89
  e-mail: maria.studzinska@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • dr Klaudiusz Szczepaniak, adiunkt, tel. 81-445-69-29
  e-mail: klaudiusz.szczepaniak@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • dr Aleksandra Trościańczyk, adiunkt, tel. 81-445-60-16 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

Asystenci

 • mgr inż. Marcelina Osińska, asystent / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

Pozostali pracownicy

 • dr Anna Grochoła, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-86
  e-mail: anna.grochola@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • mgr inż. Anna Kostruba, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-14 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • mgr inż. Beata Pogoda, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • mgr Dagmara Stasiek, starszy technik, tel. 81-445-69-27
  e-mail: dagmara.stasiek@gmail.com / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • mgr inż. Bożena Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-43
  e-mail: rudykurczak@tlen.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

Doktoranci

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor emerytowany / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki, profesor emerytowany / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor emerytowany / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej