WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Wernicki, profesor zwyczajny
tel. 81 445 60 32, pok 300
e-mail: andrzej.wernicki@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Antonina Sopińska, profesor , tel. 81-445-67-07
  e-mail: antonina.sopinska@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, profesor , tel. 81-445-60-86
  e-mail: krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, profesor zwyczajny, tel. 81-445-60-36
  e-mail: renata.urban@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

 • mgr inż. Marcelina Osińska, asystent / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

Wykładowcy

 • dr hab. Andrzej Puchalski, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-65
  e-mail: andrzej.puchalski@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

Pozostali pracownicy

 • dr Magdalena Frajnt, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-38
  e-mail: magdalena.frajnt@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • dr Anna Grochoła, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-86
  e-mail: anna.grochola@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
 • mgr inż. Anna Kostruba, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-14 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • mgr inż. Beata Pogoda, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • mgr Dagmara Stasiek, starszy technik, tel. 81-445-69-27
  e-mail: dagmara.stasiek@gmail.com / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • mgr inż. Bożena Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-43
  e-mail: rudykurczak@tlen.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor emerytowany / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki, profesor emerytowany / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor emerytowany / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej