WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

                                                                                        
         
30.10.2020
.
30.10.2020

  W  trosce  o  bezpieczeństwo  pacjentów  i  ich  właścicieli w czasach
pogarszającej   sie    sytuacji   epidemicznej  Klinika  Weterynaryjna
funkcjonuje całodobowo, ale  przyjmuje tylko przypadki wymagające nagłej
interwencji lekarsko-weterynaryjnej.

Wszystkie pozostałe przypadki będą konsultowane telefonicznie z
lekarzem prowadzącym pod następującymi numerami telefonów:

Klinika Rozrodu - 81/445 6170 lub 505 564 793
Klinika Chirurgii - 81/445 6193
Klinika Chorób Wewnętrznych - 81 528 4692 lub 81/528 4693
Klinika Chorób Zakaźnych - 515 078 885
dyżur nocny  - 515 078 885

Zespól lekarzy Kliniki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
w Lublinie

          
    
14.10.2020

W dniach od 15 października do 30 października 2020 roku wykłady na kierunku weterynaria będą się odbywały z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

11.10.2020

Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt będzie nieczynna w dniach od 12.10
do 18.10. 2020.
Nagłe przypadki będa konsultowane przez pracownikow innych klinik.

Zespół lekarzy Kliniki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
w Lublinie

02.10.2020
.