[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

31.10.2016ogrodnictwo

 

 

Uwaga studenci!

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu uzyskał pozytywną ocenę Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji S.A. w zakresie spełnienia wymagań  dotyczących realizacji szkolenia „Asystent Systemu Zarządzania Jakością” w ramach kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia „Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej”. Na podstawie zawartej umowy z PCBC S.A. studenci będą mogli, po zakończeniu szkolenia (które będzie się odbywało w ramach programu studiów na w/w kierunku), przystąpić do egzaminu (za opłatą), przeprowadzonego przez pracowników PCBC S.A. i po jego zdaniu uzyskać certyfikat „Asystent SZJ” wydany przez PCBC S.A. Osobą odpowiedzialną za realizację programu szkolenia w ramach umowy i kontakt z PCBC S.A. jest dr hab. Eugenia Czernyszewicz prof. nadzw. z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa.

 

Informacja: tel. 81 524 71 31, 81 524 71 04, e-mail: eugeniacze@gmail.com

 Załącznik PDF

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 
 


« wstecz