[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

03.12.2012

 

Studenci III roku gospodarki przestrzennej (Wydział Agrobioinżynierii) spędzili blisko dwa tygodnie (13-16.10.12) w Niemczech w ramach stypendium  DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). Celem wyjazdu było zapoznanie się z niemieckimi rozwiązaniami w dziedzinie gospodarki przestrzennej. 

 

Inicjatorami wyjazdu byli sami studenci gospodarki przestrzennej: 15 osób, dla których dziedzina ta jest ich też szczególną pasją. Ofertę stypendialną  znaleźli w Internecie i poprosili o wsparcie tej inicjatywy przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Opiekunem grupy została p. Bogusława Tkaczyk-Wolanin.

 

 

 

DAAD  - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej oferuje stypendia na realizację grupowych podróży studenckich (pod kierownictwem nauczycieli akademickich)  mających na celu  nawiązanie kontaktów  między polskimi i niemieckimi szkołami wyższymi, umożliwienie wglądu polskim studentom w naukowe, gospodarcze, polityczne i kulturalne życie Niemiec, a także - zwiedzanie i rozmowy informacyjne.

 

 

Warunkiem uzyskania stypendium było to, aby

- podróż była całkowicie samodzielnie przygotowana i zorganizowana

. nawiązanie kontaktów potwierdzonych we wniosku oficjalnymi zaproszeniami z niemieckimi partnerami / instytucjami.

- podanie szczegółowego programu pobytu w Niemczech ustalonego z niemieckimi partnerami

- podróż powinna była prowadzić do kilku, a co najmniej dwóch różnych miast w Niemczech.

. wniosek zgłoszeniowy wraz z precyzyjnym podaniem motywów wyjazdu musiał zostać przygotowany w języku niemieckim

- uczestnicy wyjazdu musieli podać informację o stopniu znajomości języka niemieckiego i angielskiego.

 

Studenci od marca b.r. rozpoczęli organizację wyjazdu - pierwszym etapem było poszukiwanie kontaktów z niemieckimi uczelniami wyższymi, instytucjami, urzędami i innymi osobami, mogącymi udzielić wskazówek w tej sprawie.

 

Okazało się, że drogą mailową udało się  nawiązać pierwsze kontakty i niemieccy partnerzy wyrazili gotowość zaproszenia. Przydały się też kontakty prywatne z osobami w Niemczech, które będąc specjalistami w dziedzinie planowania przestrzennego postanowiły  zaprosić studentów i przekazać  swoje doświadczenie i  fachową wiedzę.

 

 

Wniosek został złożony w maju b.r., a pozytywna odpowiedź o przyznaniu stypendium przyszła już po miesiącu. 

 

Podróż miała prowadzić do 8  miast:  Dortmund, Essen, Meschede, Kolonia, Hanower, Hildesheim,  Poczdam, Berlin.

 

Partnerami w Niemczech były uczelnie, instytucje, firmy i urzędy zajmujące się planowaniem regionalnym i przestrzennym:

1) Techniczny Uniwersytet w Dortmundzie/ Instytut Planowania Przestrzennego

2) Instytut Badań nad Rozwojem Regionalnym i Rozwojem Miast w Dortmundzie (ILS)

3) Miasto Dortmund, Urząd Planowania Miasta i Ładu Budowlanego

4) Firma „ StadtRaumKonzept” 

5) Urząd Powiatowy Hildesheim

6) Akademia Badań nad Przestrzenią i Planowania Krajowego

7) Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina i Brandenburgii

8) Urząd Miasta Meschede

9) Wyższa Szkoła Zawodowa Südwestfalen

 

W trakcie pobytu studenci brali udział w wykładach, dyskusjach i prezentacjach związanych z ich kierunekiem studiów. Znalazł sę równiez czas na krótkie zwiedzanie. 

 

1. dzień pobytu

 Wizyta na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie:

- przedstawienie naszej uczelni, Wydziału Agrobioinżynierii, miasta Lublin i regionu

- wysłuchanie wykładu Pana Prof. Stefana Greivinga „ Zmiany klimatyczne a planowanie przestrzenne”

- zapoznanie się ze strukturą Wydziału Planowania Przestrzennego i systemem studiów, specjalnościami

- zwiedzanie campusu studenckiego Północ , Południe i Parku Technologicznego

- wysłuchanie wykładu „ IBA, Internationale Emscher Park”

- oprowadzenie po mieście Dortmund przez studentów niemieckich z Wydziału Planowania Przestrzennego

 

 

 

2. dzień pobytu

- Zwiedzanie aktualnego projektu związanego z przekształceniem obszaru poprzemysłowego w teren przeznaczony pod budowę nowego osiedla i teren technologiczny w dzielnicy Dortmund – Hörde , jezioro Phoenix-SEE

- Spotkanie ze studentami i wykładowcami  Planowania Przestrzennego TU Dortmund, zapoznanie się z metodami pracy na zajęciach: przeprowadzanie projektów

- Przedstawienie UP w Lublinie

- Nieformalne spotkanie z niemieckimi studentami I roku  Planowania Przestrzennego ( poznanie tradycji związanych z pasowaniem na studenta)

  

3. dzień pobytu

Serdeczne przyjęcie nas przez  Instytut Badań nad Rozwojem Regionalnym i Rozwojem Miast w Dortmundzie (ILS)

- Przedstawienie zadań i pracy tego pozauniwersyteckiego instytutu naukowego

- 2 wykłady – tematy: „ Ekonomiczne znaczenie zielonej infrastruktury w rejonie miejskim“ ( europejski projekt pod nazwą VALUE  oraz

  „ Przestrzeń socjalna miasta/ wspieranie tolerancji – wzmacnianie kompetencji” / miasto, migracja, zmiany społeczne, możliwości sterowania poprzez prawidłową politykę miejską.

- Ożywiona dyskusja z prelegentami w języku angielski i niemieckim

- Wizyta w biurze firmy „ StadtRaumKonzept”, poznanie pracy biura (zatrudnia 8 pracowników, w tym czasowo pomoc studencką)

- Przedstawienie celów  wyjazdu terenowego do regionu Południowej Westfalii (Südwestfalen) i zapoznanie z programem funduszu rozwoju regionalnego REGIONALE 2013

 

 

 

4. dzień pobytu

Dzień spędzony intensywnie w Mieście Dortmund, gospodarzem było Miasto Dortmund, Urząd Planowania Miasta i Ładu Budowlanego

 - Prezentacja naszej uczelni, kierunku i regionu

- Wykład gospodarzy: Planowanie w Dortmundzie

- Oprowadzenie po Dortmundzie City : aktualne projekty budowlane, przekształcenie przestrzeni publicznej, rewitalizacja byłych browarów i przekształcenie na projekty kultury i sztuki: „Dortmundzkie U”/ symbol miast oraz „ Galeria handlowa Thier”

- Po południu zwiedzanie z przewodnikiem w towarzystwie  gospodarzy poprzemysłowego terenu (były teren przemysłu stalowego) projektu będącego w fazie rewitalizacji (jednego z największego w Niemczech) , przekształcenie w park technologiczny i centrum rozrywki – Phoenix-West.

 

 

 

5. dzień pobytu

- Wycieczka autokarem zorganizowana dla nas przez firmę „ StadtRaumKonzept” w towarzystwie szefów firmy  do położonego ok. 80 km  od Dortmundu regionu Południowej Westfalii ( Südwestfalen), miasto Meschede

- Wizyta w Urzędzie Miasta Meschede i poznanie aktualnych będących w realizacji projektów miejskich: odkrycie zabetonowanej rzeki Henne i przywrócenie jej centrum miasta, przywrócenie miastu rzeki Ruhr,  budowa nowego bulwaru wzdłuż rzeki, przebudowa otoczenia tamy na rzece Henne i uatrakcyjnienie jej dla turystów i mieszkańców.

- Wizyta w Wyższej Szkole Zawodowej w Meschede, poznanie budynku i  profilu uczelni (uczelnia o profilu techniczno-ekonomicznym) , serdeczne przyjęcie przez Dziekana P. Prof. Blechtloffa

- Prezentacja przez Pana Prof. Blechtloffa  projektu „ Markes Haus” w miasteczku Eversberg, restauracja dawnej gospody w architekturze muru pruskiego  i zamiana na miejsce spotkań, kultury i sztuki.

 

 

 

6. dzień pobytu

 - Wyjazd z Dortmundu

- Zwiedzanie słynnego centrum pokopalnianego „Zeche Zollverein” w Essen, światowego dziedzictwa kultury na liście UNESCO

 

 

7. dzień pobytu

- Zwiedzanie Kolonii , Katedra Kolońska, przejazd autokarem wycieczkowym po mieście

- Wyjazd z Kolonii do Celle

 

8. dzień pobytu

 Wizyta w Urzędzie Powiatowym Hildesheim:

- Pan J. Flory specjalista planowania przestrzennego opowiadał nam o swojej ponad 20- letniej pracy w Urzędzie Powiatowym, mocnych stronach specjalisty od gospodarki przestrzennej, projektach regionalnych, rozbudowie infrastruktury dróg,

- Zwiedzanie  miasta Dortmund z przewodnikiem w języku polskim, wyjaśnienia historii i architektury miasta

 

 9. dzień pobytu

 Wizyta w Akademii Badania Przestrzeni i Planowania Krajowego (ARL) w Hanowerze

- Przedstawienie struktury i zadań i bieżących projektów tego pozauniwersyteckiego instytutu naukowego przez Panią dr E. Gustedt, w szczególności projekt Planowanie przestrzenne w Polsce i w Niemczech z perspektywy gmin” opracowany przy współpracy Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Wykład szefa Urzędu Planowania Miasta w Hanowerze- wiele ważnych projektów miasta

- Wykład specjalisty Rozwoju Miasta Hanower i Regionu

- Spacer po mieście w towarzystwie Pani Gustedt i wyjaśnienia na temat rozwiązań przestrzennych z uwzględnieniem historii miasta

 

 

 

10. dzień pobytu

Wyjazd do Poczdamu

- Spotkanie we Wspólnym Wydziale Planowania Krajowego dla landów Brandenburgia i Berlin: wykład na temat zadań i organizacji tego urzędu w Ministerstwie Rolnictwa i Infrastruktury landu Brandenburgia

- Wykład na temat planowania przestrzennego w regionie przygranicznym polsko-niemieckim i  związane z tym problemy

- Zwiedzanie miasta Poczdamu z przewodnikiem w języku angielskim

 

 

 

ostatni dzień pobytu

- Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem w języku polskim z uwzględnieniem aspektów planowania przestrzennego, a także wizyta w Akwarium (Aqua&Sea Berlin)

 

 

 

 

Korzyści związane z wyjazdem na stypendium studenci podsumowują następująco:

 

- poznanie kraju naszych sąsiadów, życzliwość ludzi, ich zainteresowanie nami, ich chęć dzielenia się z nami informacjami, wymiana doświadczeń naukowych,

- możliwość podjęcia dalszej współpracy  z uczelnią TU Dortmund, Wyższą Szkołą Zawodową Meschede,  ILS Dortmund, ARL Hannover

- wzbogacenie naszej wiedzy o planowaniu przestrzennym ogólnie i systemie planowania przestrzennego w Niemczech

-poznanie systemu i metod pracy na studiach planowania przestrzennego

- uzyskanie wglądu w życie codzienne na uczelni niemieckiej

- obejrzenie w praktyce realizacji wielu projektów regionalnych i zapoznanie się z systemem ich finansowania

-zapoznanie się ze sposobami rewitalizacji terenów poprzemysłowych  po przemyśle ciężkim węgla i stali, dawnego Zagłębia Ruhr i możliwości znalezienia nowych perspektyw dla regionu metropolii przemysłowych

- zwiedzenie wielu słynnych miast niemieckich: Dortmund, Kolonia, Hildesheim, Hanower, Poczdam, Berlin

- poszerzenie swoich kompetencji znajomości języka niemieckiego i angielskiego oraz kompetencji międzykulturowych.

- niezapomniane wrażenia z licznych spotkań prywatnych ze studentami niemieckimi.

 

Zachęcamy wszystkich studentów do sprawdzenia możliwości stypendialnych DAAD!

 

 

 


« wstecz