[ MENU DODATKOWE ]Zakład Biologii Roślin

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81-445-66-15
e-mail: bozena.denisow@up.lublin.pl
Kierownik: prof.dr hab. Bożena Denisow, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-66-15
e-mail: bozena.denisow@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Pracownicy

  Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Kazimiera Szklanowska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-18
  • prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, profesor emerytowany, tel. 81-445-65-09
   e-mail: elaweryszko@wp.pl
  • dr hab. Anna Wróblewska, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-41
   e-mail: anna.wroblewska13@gmail.com