[ MENU DODATKOWE ]Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Florek, profesor
tel. 81-445-66-21
e-mail: mariusz.florek@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

  • dr hab. Piotr Skałecki, profesor uczelni, tel. 81-445-65-69
    e-mail: skalka_p@op.pl

Asystenci

Pozostali pracownicy