[ MENU DODATKOWE ]Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

Kierownik: dr hab. Mirosław Karpiński, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-39
e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pracownicy