[ MENU DODATKOWE ]Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Kierownik: dr. hab. Ewa Januś, profesor uczelni dydaktyczny
tel. 81-445-68-53
e-mail: ewa.janus@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy