[ MENU DODATKOWE ]Zakład Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

20-612 Lublin, ul.Głęboka 28
tel. 81-531-96-55, fax 81-531-97-05
e-mail: jozef.kowalczuk@up.lublin.pl
Kierownik : prof. dr hab. Józef Kowalczuk, profesor dydaktyczny
tel. 81-531-96-54
e-mail: jozef.kowalczuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Adiunkci

    Pracownicy