[ MENU DODATKOWE ]  Biblioteka Gł. - Oddział Wydawnictw Ciągłych

  Akademicka 15, 20-950 Lublin
  Kierownik Oddziału: mgr Irmina Padzińska, starszy kustosz dyplomowany
  tel. 81-445-62-26
  e-mail: irmina.padzinska@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy