[ MENU DODATKOWE ]Zakład Techniki Cieplnej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
tel. 81-445-61-25
e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Dziki, profesor zwyczajny
tel. 81-445-61-25, p.128
e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Pracownicy

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Tadeusz Lis, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Helena Lis, prof.emerytowany