[ MENU DODATKOWE ]Zakład Patofizjologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-83
e-mail: urszula.korzecka@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-65
    e-mail: ryszard.bobowiec@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Marian Wiśliński, profesor emerytowany