[ MENU DODATKOWE ]Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Aneta Nowakiewicz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-08
e-mail: aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

  • mgr inż. Anna Kostruba, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-14
  • mgr inż. Beata Pogoda, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49

Doktoranci

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor emerytowany