[ MENU DODATKOWE ]Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, profesor zwyczajny
tel. 81-445-60-57
e-mail: jerzy.paleolog@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Wojciech Sekuła, starszy technik, tel. 81-445-66-56
  • mgr inż. Witold Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-64 / Pracownia Bioindykacji Środowiska
  • mgr Urszula Wójcik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-56
    e-mail: katedra.zoologii@up.lublin.pl