[ MENU DODATKOWE ]


Samorząd Doktorantów

05.03.2015
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt zapraszają na II Krajową Konferencję Doktorantów pt.: „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, która odbędzie się 14.04.2015 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
11.03.2015
Dnia 11.03.2015r. (środa) o godzinie 14.30 w sali 418 budynku Biblioteki Głównej UP odbędzie się Walne Zgromadzenie Samorządu Doktorantów, którego celem będzie głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów zatwierdzonego przez Radę Doktorantów na ostatnim zebraniu.
26.02.2015
Dnia 26.02.2015r. (czwartek) o godzinie 13.00 w sali 418 budynku Biblioteki Głównej UP odbędzie się zebranie Rady Doktorantów ws. zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów oraz propozycji zmian do aktualnie obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich.
15.12.2014
15 grudnia 2014 roku o godzinie 12 w sali 418 BG UP odbędą się wybory Przewodniczącego Rady Doktorantów
12.12.2014
Stypendium doktoranckie zwiększone dla doktorantów z dotacji projakościowej. Termin składania wniosków: do 12.12.2014
03.12.2014
W dniu 3 grudnia 2014 o godzinie 12.00 w sali 418 budynku Biblioteki Głównej UP odbędzie się WALNE ZGROMADZENIE DOKTORANTÓW
14.11.2014
Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów zawiadamia Uczestników Studiów Doktoranckich, że w dniu 14. listopada 2014 odbędą się wybory do Rady Doktorantów w Sali Kolegialnej w Rektoracie.
15.11.2014

Zapraszam Wszystkich na debatę o stanie studiów doktoranckich w Polsce.
Odbędzie się ona w dniu 15 listopada 2014 roku o godzinie 16.00 w sali nr 4 (Stary Humanik) na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
Po obradach zapraszamy na spotkanie integracyjne w Pi X Drzwi od godziny 20.00.

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/1578275089059184/

Zapraszam do rozpowszechnienia informacji.

Ps. Przy dużej frekwencji organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany sali obrad.
 

 
Z wyrazami szacunku,
Przewodnicząca Lubelskiego Porozumienia Doktorantów
 Agnieszka Kaźmierczak

31.10.2014

Moi Drodzy,

w piątek P. Minister podpisała nowe rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zachęcam do zapoznania się z Rozporządzeniem dostępnym na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1480

Pozdrawiam,

Przewodniczący Rady Doktorantów

06.10.2014
Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się 22 listopada 2014r. W Lublinie. Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych z całej Polski.