foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Rozprawa doktorska - dr inż. Bożena Sosnowska

« wstecz

W dniu 19 listopada 2008 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Bożeny Sosnowskiej pt. "Zmiany mikrobiologiczne, właściwości fizycznych i składu chemicznego minimalnie przetworzonych wybranych sałatek warzywnych w trakcie przechowywania".

Obowiązki promotora w przewodzie doktorskim pełnił Pan prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Recenzentami pracy doktorskiej byli: Pan prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Pan dr hab. Jerzy Jamroz, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Dnia 26 listopada 2008 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr inż. Bożenie Sosnowskiej stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność mikrobiologia żywności.