foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Rozprawa doktorska - dr inż. Dariusz Kowalczyk

« wstecz

W dniu 15 września 2008 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Dariusza Kowalczyka pt. "Badania nad otrzymywaniem filmów i powłok jadalnych zawierających białka grochu".

Obowiązki promotora w przewodzie doktorskim pełniła Pani prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Recenzentami pracy doktorskiej byli: Pan prof. dr hab. Andrzej Lenart, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Pan prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Dnia 17 września 2008 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr inż. Dariuszowi Kowalczykowi stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia żywności.