foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Rozprawa doktorska - dr inż. Tomasz Czernecki

« wstecz

W dniu 10 września 2008 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tomasza Czerneckiego pt. "Immunoreaktywność i aktywność przeciwutleniająca jako konsumpcyjne wyróżniki jakości jabłek i ich przetworów".

Obowiązki promotora w przewodzie doktorskim pełnił Pan prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Recenzentami pracy doktorskiej byli: Pan prof. dr hab. Janusz Czapski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Pan prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Na wniosek recenzentów pracę doktorską wyróżniono.

Dnia 17 września 2008 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr inż. Tomaszowi Czerneckiemu stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka.