logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaRekrutacja na studia podyplomowe

« wsteczilustracjaRekrutacja jest prowadzona w okresie od 1 czerwca do 30 września 2019 r. Na niektóre kierunki studiów podyplomowych rekrutacja została przedłużona do 15 paźdiernika 2019 r. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Szczegółowych informacji udziela Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji. 

 
 
 

Wymagane dokumenty:
 
  1. Podanie-kwestionariusz
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
  3. 2 zdjęcia
  4. Dowód wpłaty. Opłatę w kwocie 150 zł należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów. W przypadku nie uruchomienia danego kierunku studiów opłata  w kwocie 150 zł jest zwracana kandydatowi .
     
Dokumenty należy składać w:

Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
ul. Głęboka 31, pok. 115 F (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00) lub przesłać pocztą.
 

 

 

[ SPIS KIERUNKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ]