[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

31.05.2019studenci

26 kwietnia 2019 odbyło się XXVII zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kadencji 2016-2020.

W trakcie obrad powołani zostali Dziekan i Prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej. Stanowisko Dziekana obejmie Pan prof. dr hab. Tomasz Mieczan z Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, natomiast stanowisko Prodziekan obejmie Pani prof. dr hab. Bożena Denisow z Katedry Botaniki i Fizjologii i Roślin.
 
Ponadto na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, która rozpocznie swoją działalność od 1 października 2019 r.,  powołana została Pani dr hab. Katarzyna Ognik, profesor uczelni z Katedry Biochemii i Toksykologii. Pani prof. dr hab. Katarzyna Ognik uzyskała największą liczbę punktów za publikacje w dyscyplinie Zootechnika i Rybactwo. W rankingu została zestawiona sumaryczna punktacja publikacji z listy A za lata 2017-2018, jeżeli pracownik był pierwszym lub korespondencyjnym autorem. 


« wstecz