[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

24.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

23.01.2012

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  zatrudni pracownika na stanowisko starszego inspektora do spraw  bhp i ochrony przeciwpożarowej. 

19.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii na wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

19.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii na wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

18.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Teorii Eksperymentu i Biometrii

18.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii i Maszyn Spożywczych na Wydziale Inżynierii Produkcji

16.01.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bernadety Wojdyło-Kotwicy na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej:  "Badania naturalnych zbiorowisk grzybów w strefie korzeniowej koniczyn i traw na glebie torfowo-murszowej"

13.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

05.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Agrobioinżynierii

05.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn i Urządzeń Rolniczych