[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

18.10.2017

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otrzymał jedną kategorię „A” dla Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, oraz 5 kategorii „B” dla pozostałych Wydziałów. Warty podkreślenia jest fakt, że Uczelnia nie ma żadnej kategorii „C”.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii utrzymał kategorię „A”, przesuwając się na liście rankingowej na jeszcze wyższą pozycję.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki także znacząco podniosły swoją pozycję wśród jednostek w swojej grupie w skali kraju. Zgodnie z projektem ustawy o szkolnictwie wyższym – Konstytucji dla Nauki, który zakłada m. in. wprowadzenie kategorii „B+”, prawdopodobne te dwie jednostki taką właśnie by otrzymały.

Prezentacja wyników parametryzacji na stronie
http://www.nauka.gov.pl/
 


« wstecz