Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Aktualności

12.09.2013

 „KULTUROWA I CYWILIZACYJNA TOŻSAMOŚĆ POLAKÓW” 

 

Organizatorami tego przedsięwzięcia są: 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale.

Miejsce konferencji – Hotel Mościcki **** Resort & Conference w Spale

Termin konferencji – 12 – 14.09.2013 r.

 

Celem planowanej konferencji jest podjęcie dyskusji, co oznacza dla współczesnego społeczeństwa słowo tradycja, jak rozumiemy rodzimość krajobrazu, czym jest tożsamość kulturowa, jak chronić krajobraz i zachować jego niepowtarzalny charakter w dobie postępującej urbanizacji. Problemy te wydają się niezwykle ważne w okresie ogromnych przemian kulturowych i świadomościowych współczesnych Polaków. 

Zespół przygotowujący konferencję, składający się z naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, we współudziale z Lokalną Organizacją Turystyczną w Spale, pragnie właśnie w otoczeniu spalskiego krajobrazu, w obliczu dawnych kart historii, tak czytelnych w tej niewielkiej miejscowości, postawić to pytanie wszystkim zainteresowanym tematyką konferencji. 

Konferencja planowana jest we wrześniu 2013 roku, w przededniu obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale. Termin ten nie jest przypadkowy, bowiem ma nawiązywać do tradycji miejsca i zapisanych w polskiej kulturze obyczajów, tak silnie związanych z obrzędami wiejskimi, w które od wieków włączały się elity. Tradycja dzisiaj to w dużej mierze kultura wsi i dworu polskiego, uprawy roli i czczenia jej płodów, szacunku dla ziemi, historii i zwyczajów oraz to, co ją warunkuje, a więc przyroda Polski i jej tak zróżnicowane i piękne krajobrazy, wyróżniające nasz kraj na tle Europy. 

 

 KOMUNIKAT II >>

 Więcej informacji >>

 Karta zgłoszenia >>

 Karta rezerwacji >>


« wstecz