Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Aktualności

20.03.2020

 

 

Szanowni Państwo
Nauczyciele realizujący zajęcia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
oraz studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

W nawiązaniu do zarządzenia nr 25 JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (rozporządzenie zamieszczone jest na stronie głównej Uniwersytetu) informuję, że zgodnie z tym rozporządzeniem:
„W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia”

Uprzejmie proszę wszystkich pracowników o bezwzględną realizację wykładów i ćwiczeń audytoryjnych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu za pomocą Internetu.

·         W tym celu można wykorzystać pocztę elektroniczną, program Skype lub ogólnie dostępne platformy edukacyjne. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się także lista rekomendowanych zasobów. Wybór metody jest dowolny i powinien być jak najlepiej dopasowany do możliwości prowadzącego oraz uczestników zajęć.

·         Materiały dydaktyczne (prezentacje wykładów i ćwiczeń, zadania, testy) proszę przekazywać bezpośrednio do starostów. Wszyscy prowadzący zajęcia otrzymają z dziekanatu listę adresów mailowych starostów poszczególnych lat i kierunków studiów. Obowiązkiem starosty roku jest przekazanie materiałów dostarczonych przez pracowników do wszystkich studentów z danego roku poprzez e-mail grupowy lub na indywidualne konta. Wszelkie sugestie, prośby i pytania do prowadzących zajęcia proszę kierować wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Informuję, że organizacja pracy w dziekanacie powraca do poprzedniego trybu, przy czym sprawy studenckie proszę zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową.

·         W celu weryfikacji samodzielności realizacji pracy przez studenta, poprzez odpowiednie ćwiczenia, zadania i testy, należy określić stosowny czas przeznaczony do wykonania określonych zadań. Realizacja zajęć w systemie on-line powinna odbywać się w godzinach przedstawionych w rozkładach zajęć.

·         Przeprowadzone zajęcia powinny być udokumentowane: dotyczy to zarówno przesyłanych studentom materiałów, jak i prac studentów, z zaznaczaniem terminu ich realizacji. Materiały te powinny być zgrane na płytę CD i dostarczone do dziekanatu przed zakończeniem semestru letniego. Stanowić one będą podstawę do rozliczenia godzin z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.

 

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

 

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

 


« wstecz