[ MENU DODATKOWE ]


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Rośliny trujące w ogrodzie

 

 

1. Tytuł warsztatu

Rośliny trujące w ogrodzie

 

 

2. Osoba kontaktowa

Imię i nazwisko

Mirosława Chwil

Telefon

81 445 66 18 sekretariat

e-mail

miroslawa.chwil@up.lublin.pl

 

 

 

3. Forma zajęć:

Wykład, prezentacja multimedialna

 

 

4. Krótki opis 

Tematyka wykładu będzie obejmowała różne gatunki, powszechnie uprawianych roślin ozdobnych w ogrodach. Przedstawione zostaną klasy toksyczności tych taksonów. Omówione będą organy trujące wybranych roślin. Wyszczególnione zostaną substancje biologicznie czynne powodujące toksyczność omawianych roślin i zostaną scharakteryzowane objawy zatruć.

 

 

 

 

 

 

5. Czas trwania:

30-45 min

 

 

6. Lokalizacja:

• Uczelnia

 

 

 

 

 

 

 

« wstecz