[ MENU DODATKOWE ]


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Rośliny jako wskaźniki jakości wód

Opis: Zapoznanie uczestników warsztatów z możliwościami wykorzystania roślin wodnych w ocenie stanu ekologicznego ekosystemów wodnych. Rozpoznawanie wybranych gatunków makrofitów i fitoplanktonu (możliwość korzystania z mikroskopu) wykorzystywanych jako wskaźniki biologiczne.

 

Prowadzący: Agnieszka Szczurowska

 

Liczba osób: do 15
Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkoły
Czas trwania: 45-60 min
Forma: warsztat, zajęcia interaktywne
 

 

 

« wstecz