[ MENU DODATKOWE ]


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Pospolici i unikatowi w świecie roślin i zwierząt

Opis: W świecie roślin i zwierząt spotkać można organizmy kosmopolityczne, pospolite niemalże na wszystkich kontynentach, obecne w wielu ekosystemach. Są również takie, które występują nielicznie, w niewielu miejscach na świecie, a ich populacje są tak niewielkie, że często grozi im wyginięcie. Wykład prezentuje szereg organizmów kosmopolitycznych, ubikwistycznych oraz endemicznych, reliktowych, rzadkich i zagrożonych. Przybliża także przyczyny, mechanizmy oraz skutki sukcesów i problemów dyspersji wybranych gatunków flory i fauny.

 

Prowadzący: Barbara Banach-Albińska, Magdalena Pogorzelec

 

Liczba osób: do 30
Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 30-45 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna
 
« wstecz