[ MENU DODATKOWE ]


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Jak bronią się rośliny?

Opis: Warsztaty pokazują przystosowania morfologiczne i anatomiczne roślin do obrony przed szkodnikami.

Prezentowane są mechanizmy obrony fizycznej takie jak kolce i ciernie, włoski kutnerowe, upodabnianie się do otoczenia, ruchy roślin oraz mechanizmy obrony chemicznej – tkanka wydzielnicza produkująca substancje zapachowe, żywice, substancje parzące. Uczestnicy zapoznają się z gatunkami trującymi roślin występującymi we florze Polski.
 

Prowadzący: Marzena Masierowska

 

Liczba osób: do 25

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkoły
Czas trwania: 30-45 min
Forma: warsztat, zajęcia interaktywne, wykład, prezentacja multimedialna

Uwagi: W przypadku zajęć poza uczelnią konieczne jest wyposażenie pracowni w lupę binokularną lub mikroskop oraz rzutnik do prezentacji multimedialnej; ze względu na pracę ze świeżym materiałem roślinnym zajęcia powinny odbywać się w okresie wiosennym.

« wstecz