[ MENU DODATKOWE ]


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Co drzemie w miodzie?

Opis: Od dawna człowiek wykorzystywał miód pszczeli jako pożywienie lub lek. Zadaniem warsztatów jest zaprezentowanie podstawowych rodzajów miodów występujących na naszym rynku oraz wskazanie różnic pomiędzy tymi miodami na podstawie ich cech organoleptycznych. Każdy uczestnik warsztatów dowie się także jakie ziarna pyłku można znaleźć w miodzie i skąd one się tam wzięły. Ponadto będzie miał możliwość obejrzenia pod mikroskopem obrazu pyłkowego z osadu miodowego. Zaprezentowane zostaną również zdjęcia osadu pyłkowego zrobione z różnych rodzajów miodów.

 

Prowadzący: Ernest Stawiarz

 

Liczba osób:  do 32 / poza Uczelnią: zależna od sali, w której odbywają się warsztaty.

Lokalizacja:  Uczelnia / możliwy dojazd do szkoły

Czas trwania: 45-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, zajęcia interaktywne

Uwagi: Podczas prezentacji wyjazdowej w szkole sala musi być wyposażona w projektor multimedialny i laptop. Do przeprowadzenia warsztatów konieczne jest wyposażenie sali w mikroskopy.

   

 

« wstecz