Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Dla doktorantów

OPISY MODUŁÓW

 /  strona w budowie  /

 

SEMESTR I      

                              
Język obcy 1
Komercjalizacja badań naukowych i rozwijanie kompetencji społecznych   
Przedmiot do wyboru I - blok A - Bioetyczne aspekty badań i dydaktyki                                       
Przedmiot do wyboru I - blok A - Metodologiczne i etyczne aspekty prowadzenia badań naukowych i dydaktyki   

       
SEMESTR II               

                   
Język obcy 2   
Przedmiot do wyboru II - blok B - Metodologia i dydaktyka nauk przyrodniczych                                        
Przedmiot do wyboru II - blok B - Socjologia - wybrane aspekty      
Praktyka zawodowa 1   

                   
SEMESTR III                  

                 
Język obcy 3   
Seminarium doktoranckie 1   
Zaawansowane metody analizy wyników badań eksperymentalnych i doświadczalnictwa   
Przedmiot do wyboru III - blok C - Zrównoważona ochrona przed chwastami                                       
Przedmiot do wyboru III - blok C - Zasady wyboru roślin przez owady


SEMESTR IV          

                       
Język obcy 4   
Seminarium doktoranckie 2       
Przedmiot do wyboru IV - blok D - Ekologia zapylania upraw                                        
Przedmiot do wyboru IV - blok D - Aktualne problemy w fitopatologii                          
Praktyka zawodowa 2

                      
SEMESTR V       

                           
Język obcy 5   
Seminarium doktoranckie 3   
Ochrona roślin klimatu ciepłego   


SEMESTR VI         

                          
Język obcy 6   
Seminarium doktoranckie 4   
Filozofia   
Praktyka zawodowa 3          

                 
SEMESTR VII       

                           
Seminarium doktoranckie 5   
Sprawdzenie stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej*          

                         
SEMESTR VIII           

                       
Praktyka zawodowa 4                           
Uzyskanie stopnia naukowego doktora   

 

 

« wstecz