[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

26.09.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Zielińskiego Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza zachowań norek amerykańskich (Neovision vision) w aspekcie ich cech użytkowych i funkcjonalnych”. 

26.09.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Piątka Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność pracy hodowlanej w stadach bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno- białej w OHZ Dębołęka sp. z o.o.”

08.09.2017foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Durak-Dados na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Interakcje bioaktywnych składników kawy i wybranych dodatków funkcjonalnych jako czynnik modyfikujący potencjalną aktywność biologiczną”.

08.09.2017foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Sęczyka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Interakcje związków fenolowych ze składnikami matrycy jako czynnik determinujący jakość żywności fortyfikowanej”.

26.06.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mileny Anny Bajdy Tytuł rozprawy doktorskiej: „Obraz morfologiczny oraz wskaźniki biochemiczne wybranych tkanek matek pszczoły miodnej w zależności od wieku i statusu reprodukcyjnego”.

23.06.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Malwiny Zofii Merskiej - Kazanowskiej  Tytuł rozprawy doktorskiej:„Efektywność stosowania drożdży i probiotyku w żywieniu indyczek”

20.06.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Pawła Próchniaka pt.Kryteria selekcyjne we wczesnej ocenie wartości hodowlanej koni sportowych”.

03.07.2017ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Patrycji Janeczek pt.: „Regulacja wzrostu i rozwoju wybranych gatunków bylin ogrodowych w uprawie na kwiat cięty”

02.06.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek.wet. Piotra Józefa Paluszaka Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ różnych metod higienizacji gnojowicy na przeżywalność wybranych drobnoustrojów patogennych i jaj Ascaris suum"

30.05.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mumtaza Mati Mansour Kasha, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „Produkcyjna i fizjologiczna odpowiedź organizmu owiec na preparat przeciwpasożytniczy zawierający roślinne olejki eteryczne”