[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

15.06.2018wipro

 TDz. 531/os/2018                                                             Lublin, dnia 04.06.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 
 
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 zawiadamia, że
w dniu  15 czerwca 2018 r. o godz. 11.00
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (134),  przy ul. Głębokiej 28
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie inżynieria rolnicza
mgr inż. Beaty Zakliki
 
na temat:  „Efektywność produkcji brykietów
z biomasy pochodzenia roślinnego”
promotor:
prof. dr hab. Ignacy Niedziółka  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
promotor pomocniczy
dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
recenzenci:
1. dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2. dr hab. inż. Sławomir Obidziński – Politechnika Białostocka
 
 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
/-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk


« wstecz