[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

29.05.2018wipro

 
TDz. 531/os/2018 
 
Lublin, dnia 25.05.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 
 
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 zawiadamia, że
w dniu  06 czerwca 2018 r. o godz. 12.00
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (134),  przy ul. Głębokiej 28
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie inżynieria rolnicza
 
mgr. inż. Wojciecha Misztala
na temat: „Optymalizacja transportu surowców
 dla przetwórstwa rolno-spożywczego”

 
promotor:
prof. dr hab. Andrzej Marczuk  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
recenzenci:
 
1. prof. dr hab. Józef Kowalski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2. prof. dr hab. Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
/-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk
 


« wstecz