[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

05.09.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Franczaka na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Koncepcja wyceny wybranych świadczeń ekosystemowych zbiorowisk trawiastych”.

07.06.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Luchowskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ genotypu oraz wybranych czynników agrotechnicznych na plony i jakość surowca bzu czarnego (Sambucus nigra L.)".

04.06.2019biologiaprac

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Nazar. Tytuł rozprawy doktorskiej: Wybrane czynniki warunkujące występowanie pasożytów i ich wpływ na produkcyjność owiec

 

14.06.2019ogrodnictwoprac

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Dagmary Sadowskiej pt.:„Porównanie dynamiki sezonów pyłkowych i fenologii kwitnienia wybranych gatunków drzew w Lublinie w latach 2008-2012”.

14.05.2019ogrodnictwoprac

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Wojciecha Mareckiego pt.:„Biotechnologiczna ocena genetycznej podatności kilku somaklonów truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) na fitopatogeny z rodzaju Verticillium spp. i Phytophthora spp.”

26.04.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Karszni na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena efektywności produkcyjnej stałych i płynnych nawozów azotowych zawierających siarkę w uprawie pszenicy ozimej rzepaku ozimego i kukurydzy”.

 

04.04.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Bobryk-Mamczarz na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Plonowanie i jakość pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w porównaniu z pszenicą zwyczajną (Triticum aestivum ssp. vulgare L.), orkiszową (Triticum aestivum ssp. spelta L. em. Thell.) i płaskurką (Triticum dicoccum Schrank ex. Schübl.)”.
 

29.03.2019agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Szubarta na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zróżnicowania agroekosystemów na różnorodność florystyczną w gminie miejskiej Rzeszów I gminach wiejskich Boguchwała i Krasne”.

20.03.2019ogrodnictwoprac

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Piotra Kowalika pt.: "Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego wapniem na plonowanie, skład chemiczny i budowę anatomiczną owoców jabłoni odmiany 'Szampion'"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Liss. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Hydroterapia w relaksacji i odprowadzaniu ciepła z organizmu koni ”