[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

20.12.2013biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Ryszkowskiej-Siwko na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ wieku, rasy i płci bydła oraz procesu dojrzewania na jakość mięsa z uwzględnieniem struktury jego włókien"

08.11.2013biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Wocha na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł rozprawy doktorskiej : "Środowiskowe uwarunkowania występowania objawowych zapaleń wymienia u krów".

07.11.2013ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Moniki Kalinowskiej pt.: "Fizjologiczna aktywność litu i cyto-morfologiczna tolerancja pierwiastka przez wybrane gatunki warzyw"

22.10.2013foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Tadeusza Domaradzkiego pt.: "Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości fizykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa różnych kategorii i typów użytkowych bydła"

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, UP w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Piotra Tadeusza Domaradzkiego pt.: Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości fizykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa różnych kategorii i typów użytkowych bydła. Obrona rozprawy odbędzie się  13 listopada 2013 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (nr 15), ul. Skromna 8. [więcej]

 

07.10.2013wipro

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Marii Pecyny pt. „Kognitywistyczny model ankietowego badania kultury bezpieczeństwa pracy w przemyśle rolno - spożywczym”

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, UP w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Janusza Zakrzewskiego pt.: Wybrane parametry jakości tkanki mięśniowej karpia w zależności od charakteru żywienia. Obrona rozprawy odbędzie się  23 października 2013 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (nr 15), ul. Skromna 8. [więcej]

 

02.10.2013foodscience

Publiczną obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Janusza Zakrzewskiego pt. "Wybrane parametry jakości tkanki mięśniowej karpia w zależności od charakteru żywienia"

01.10.2013weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Klaudiusza Szczepaniaka na stopień nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej "Morfometryczna, biochemiczna i molekularna charakterystyka rzęsistków izolowanych od psów i kotów z zapaleniem jamy ustnej"