[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

20.08.2014wipro

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Gizińskiej pt. „Efektywność hybrydowych oczyszczalni gruntowo – roślinnych” (przewód prowadzony jest w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza).

 

31.07.2014wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Cybulskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena plonotwórczej roli siarki na tle wzrastających dawek azotu jako czynnik integrowanej produkcji pszenicy jarej”

 

02.07.2014agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Stachyry na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad wpływem komunalnego osadu ściekowego na plonowanie i jakość surowca energetycznego mozgi trzcinowatej (Phalaris arudinacea L.) i sorga uprawnego (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor) oraz na wybrane właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby”
 

23.06.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Karoliny Nawrot. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pierwotniaki w różnych typach jezior rybackich Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”

06.06.2014weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Moniki Ziomek na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Wartość odżywcza mięsa ślimaków z rodzaju Cornu pozyskiwanych w Polsce"

15.05.2014weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marcina Bojarskiego na stopień  doktora nauk weterynaryjnych, tytuł pracy doktorskiej: "Analiza wybranych wskaźników homeostazy wewnątrzustrojowej świni w przebiegu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) wywołanej oparzeniem"

14.05.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karola Dawida Abramczyka na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w chowie świń jako czynnik zagrożenia zdrowia zwierząt i ludzi”. 

12.05.2014agribio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Skiby na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmienność plonowania i jakość wybranych cech kilku odmian Helianthus tuberosus L. w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego".  

05.05.2014weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Łukasza Adamka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza reakcji nadwrażliwości na alergeny Malassezia pachydermatis u psów z atopowym zapaleniem skóry". 

30.04.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Mazurkiewicza na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności testu temperamentu w określaniu adopcyjnej przydatności psów utrzymywanych w warunkach schroniska dla bezdomnych zwierząt”.