[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

03.09.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bruno Huyghebaerta pt. „Weryfikacja metod oceny parametrów pracy szczelinowych rozpylaczy rolniczych” - " Verification of measurement methods of flat fan nozzles working parameters used in agriculture”

 

28.08.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Macieja Prosta na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiany temperatury w obrębie komory miazgi zębów siecznych konia podczas zabiegu tarnikowania w badanich in vitro"

 

18.08.2015wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Malinowskiego na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu na plon oraz jakość biomasy sorga cukrowego uprawianego na cele energetyczne”

 

17.08.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Katarzyny Lasieckiej na stopień doktora nauk weterynaryjnych tytuł rozprawy: "Wpływ intoksykacji ochratoksyną A na wybrane parametry funkcji nerek, wątroby, reakcje wolnorodnikowe oraz efekty hodowlane u drobiu"

 

 

26.06.2015wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Furmańczuk na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie efektywności plonotwórczej i toksyczności chelatów kobaltu Co-EDTA i Co-MGDA stosowanych w nawożeniu fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.)”

 

24.06.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Starek pt. „Wpływ właściwości fizycznych kalarepy i czarnej rzepy na proces ich cięcia”

 

19.06.2015wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Andrzejewskiego na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Skład chemiczny i jakość plonu kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia siarką i potasem”

 

17.06.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marcina Garbala na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Diagnostyka infekcji układu oddechowego psów i kotów ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń Bordella Bronchiseptica"

 

 

16.06.2015foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Okoń na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie zmian proteolitycznych w probiotycznych wyrobach mięsnych podczas przechowywania oraz trawienia in vitro pepsyną i pankreatyną”.

 

15.06.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Barbasia na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność metod pielęgnowania ziemniaka i ich wpływ na plon i jakość bulw”