[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

24.09.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Rymarza pt. „Modelowanie jakości środowiska w języku sieci bayesowskich”

 

18.09.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Anny Dudzic na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: ”Ocena właściwości litycznych bakteriofagów swoistych dla Escherichia coli i Campylobacter spp. izolowanych z przewodu pokarmowego ptaków "

 

16.09.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Tokarz na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Procesy oksydoredukcyjne w wybranych torfowiskach przejściowych i wysokich Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej i Równiny Biłgorajskiej".

 

10.09.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Lisieckiej na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: " Kształtowanie się wybranych wskaźników odpowiedzi immunologicznej u psów z nowotworami okolicy okołoodbytowej w aspekcie ich wykorzystania w monitorowaniu skuteczności leczenia "

 

 

07.09.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Wesołowskiej-Dobruk na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Osad ściekowy i wełna mineralna w strategii kształtowania właściwości gleb lekkich”

 

03.09.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bruno Huyghebaerta pt. „Weryfikacja metod oceny parametrów pracy szczelinowych rozpylaczy rolniczych” - " Verification of measurement methods of flat fan nozzles working parameters used in agriculture”

 

28.08.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Macieja Prosta na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiany temperatury w obrębie komory miazgi zębów siecznych konia podczas zabiegu tarnikowania w badanich in vitro"

 

18.08.2015wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Malinowskiego na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu na plon oraz jakość biomasy sorga cukrowego uprawianego na cele energetyczne”

 

17.08.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Katarzyny Lasieckiej na stopień doktora nauk weterynaryjnych tytuł rozprawy: "Wpływ intoksykacji ochratoksyną A na wybrane parametry funkcji nerek, wątroby, reakcje wolnorodnikowe oraz efekty hodowlane u drobiu"

 

 

26.06.2015wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Furmańczuk na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie efektywności plonotwórczej i toksyczności chelatów kobaltu Co-EDTA i Co-MGDA stosowanych w nawożeniu fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.)”