[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

17.11.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Krzysztofa Combrzyńskiego pt. „Ekstruzja spienionych skrobiowych materiałów opakowaniowych”

 

10.11.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Michała Gondka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: ” Wykrywanie doświadczalnej włośnicy świń wywołanej Trichinella spirali testem immunoenzymatycznym (ELISA)"

 

 

09.11.2015biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Szwaj Tytuł rozprawy doktorskiej: „Morfologia i biologia preimaginalnych stadiów rozwojowych j gatunków z rodzaju Miarus SCHOENHERR, 1826 i Cleopomiarus PIERCE, 1919 (Coloeoptera, Curculionidae)”.

 

06.11.2015ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Magdaleny Dyduch-Siemińskiej pt.:„Genetyczne badania nad morfogenezą in vitro w rodzaju Fragaria spp.

 

29.09.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Pałki na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Substytucja pierwotnych czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych”

 

24.09.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Rymarza pt. „Modelowanie jakości środowiska w języku sieci bayesowskich”

 

18.09.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Anny Dudzic na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: ”Ocena właściwości litycznych bakteriofagów swoistych dla Escherichia coli i Campylobacter spp. izolowanych z przewodu pokarmowego ptaków "

 

16.09.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Tokarz na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Procesy oksydoredukcyjne w wybranych torfowiskach przejściowych i wysokich Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej i Równiny Biłgorajskiej".

 

10.09.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Lisieckiej na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: " Kształtowanie się wybranych wskaźników odpowiedzi immunologicznej u psów z nowotworami okolicy okołoodbytowej w aspekcie ich wykorzystania w monitorowaniu skuteczności leczenia "

 

 

07.09.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Wesołowskiej-Dobruk na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Osad ściekowy i wełna mineralna w strategii kształtowania właściwości gleb lekkich”