banner
Menu

Osoby z niepełnosprawnościamiOsoby z niepełnosprawnościami


 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. 

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. 

 

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się po trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  1. dla laureata I miejsca -w wysokości 5 000 zł,
  2. dla laureata II miejsca -w wysokości 3 000 zł,
  3. dla laureata III miejsca -w wysokości 2 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się dwie nagrody pieniężne:

  1. pierwsza nagroda w wysokości 8 000 zł,
  2. druga nagroda w wysokości 6000 zł.

 

Termin składania prac: do 31 lipca 2019 r. 

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI” 

Prace można przesyłać pocztą, za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

 

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy na stronie PFRON

 

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON: 

Tomasz Wojakowski, Wydział ds. Komunikacji – tel. 22 50 55 448 

e-mail: pwi@pfron.org.pl

 
 
Grafika: pfron.org.pl

 


« wstecz