[ MENU DODATKOWE ]


Nauka dla praktyki

09.03.2014

 

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach podpisanego porozumienia o współpracy z firmami Aviation Artur Trenak oraz Air Agro Sp. z o.o.  badają możliwości optymalnego wykorzystania wiatrakowców (ultralekkich statków powietrznych) do ochrony biologicznej i chemicznej roślin. Przeprowadzone badania w tym zakresie nad uprawą kukurydzy wykazały wysoką skuteczność tych maszyn w zastosowaniu w nowoczesnym rolnictwie.
 
Jak podkreśla prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego) "Współpraca między firmami i Uczelnią jest już zaawansowana i zaowocowała wykorzystaniem wiatrakowca Zen1 (produkowanego przez Aviation Artur Trendak), z zamontowanym systemem rozpylającym, do ochrony biologicznej kukurydzy. Wspólnie z firmami Biocont Polska i RAPS ze Sztumu przedstawiliśmy wyniki tej współpracy na VI Międzynarodowym Sympozjum Naukowym "Zarządzanie techniką i procesami w rolnictwie zrównoważonym" (*). Stała się ona podstawą dalszej dyskusji nad stosowaniem nowych rozwiązań w rolnictwie."
 
Wiatrakowiec Zen 1 w wersji agro
 
Porozumienie, podpisane 28.11.2013, pomiędzy Uczelnią i firmami zakłada współpracę w obszarach: 
a) dydaktyki (staży i praktyki studenckie, udzielanie wsparcia studentom  w prowadzeniu przez nich wspólnych programów badawczych lub realizacji pracy dyplomowej,
b) wspólnego prowadzenia i wdrażania prac badawczo-rozwojowych (w tym umożliwianie korzystania z zaplecza technicznego i laboratoryjnego każdej ze Stron i wymiana rezultatów badań o uzgodnionej tematyce)
c) zleceń na przeprowadzenie badań,
a także organizowania wspólnych seminariów, konferencji oraz przygotowywania wniosków o wspólną  realizację projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy europejskich.
 
(*) referat : Biological crop protection using autogyro-mounted spraying systems (proceedings str. 54-56). 
 
 
 
-----------------------------------------------
 
Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz jest pracownikiem Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego (Wydział Inżynierii Produkcji). Jej główne zainteresowania naukowe to:  ocena biologicznych skutków mechanizacji, wyznaczanie stałych materiałowych surowców roślinnych, badania jakości pracy maszyn zbierających buraki cukrowe, opracowywanie i adaptacja metod badań stosowanych w agrofizyce (klasyczne i nieniszczące); systemy zarządzania jakością w produkcji rolniczej, perspektywy uprawy buraka cukrowego na tle organizacji rynku rolnego, opracowywanie materiałów elektronicznych oraz nauczanie metodą e-learningową, agrolotnicze zabiegi w kontekście integrowanej ochrony roślin. Jest współautorką Kodeksu Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych, który został przyjęty jako obowiązujący wszystkich producentów cukru i plantatorów buraków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Aviation Artur Trendak jest jedynym w Polsce certyfikowanym (Urzędu Lotnictwa Cywilnego 021 USP/C /2011) zakładem produkującym wiatrakowce, mogącym je także serwisować a firma Air Agro jest firmą powstałą w 2013 r z myślą o świadczeniu usług agrolotniczych  w sektorze rolniczym i leśnym przy wykorzystaniu statków powietrznych. Obie firmy ze sobą ściśle współpracują, posiadają potencjał produkcyjny, opracowują dokumentacje techniczne, techniczno-ruchowe, wykonawcze oraz inne niezbędne do produkcji wyrobów i wprowadzania ich na rynek, posiadają własne Centrum Badawczo-Rozwojowe zajmujące się projektowaniem nowych technologii i urządzeń, mają także zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie prototypu a także prowadzą badania nad prototypami z wykorzystaniem nowoczesnych metod. 
 
 
 


« wstecz