[ MENU DODATKOWE ]


Nauka dla praktyki

18.03.2013

 

Dr Monika Sujka z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, została laureatką  trzeciej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators” i wkrótce wyruszy na dwumiesięczny staż do najlepszych ośrodków naukowych świata z pierwszej dziesiątki rankingu szanghajskiego. 

 

 

Program wyposaża uczestników w unikalne kompetencje, pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych.

 

 
 
Dr Monika Sujka zajmuje się badaniem struktury i właściwości funkcjonalnych skrobi różnego pochodzenia botanicznego poddanych modyfikacjom fizycznym i enzymatycznym. Interesuje się również analizą jakości żywności z zastosowaniem metod sensorycznych. 
 
Szersze informacje na temat programu i lista laureatów na stronie MNiSW
 
 
 
 

 


« wstecz