promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plMedia o nas - wybór najciekawszych artykułów

05.09.2018

Prof. dr hab inż. Hanna Klikocka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest współautorką artykułu "Efektywność nawożenia oraz wykorzystania azotu i siarki przez żyto jare",  który został opublikowany w czasopismie "Przemysł chemiczny". Z powodu zaostrzenia norm środowiskowych w zakresie nawożenia, zauważalny jest niedobór siarki w glebach uprawnych. Nawożenie azotem na największy wpływ na wielkość i jakość plonu roślin uprawnych lecz dodatek siarki go zwiększa.  W latach 2009-2011, przeprowadzono eksperyment polowy w okolicach Hrubieszowa, nawożąc żyto azotem i siarką w różnych stężeniach. Badano plony ziarna i słomy, jak pisze autorka: nie wykazano współdziałania między wzrastającymi dawkami azotu a zastosowaną siarką. Jednakże oba te czynniki (...) powiększały poziom plonów oraz wartości  badanych cech.

 

więcej informacji w artykule:

 

 

 

 

 

 

 


« wstecz