promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plMedia o nas - wybór najciekawszych artykułów

29.04.2019

"Gazeta Wyborcza" publikuje na swoich łamach artykuł dotyczący zmian w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od nowego roku akademickiego uczelnia otwiera siedem nowych kierunków, powstanie także nowy Wydział Biologii Środowiskowej. JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wyjaśnia, czym będzie zajmować się nowa jednostka: "Trzeba wiedzieć, że uczelnia akademicka musi prowadzić badania. W naszym przypadku badania dotyczą m.in. problemu bioróżnorodności w środowisku przyrodniczym w rolnictwie, chodzi m.in. o regionalny charakter występujących na Lubelszczyźnie roślin i zwierząt. Dam przykład krowy białogrzbietej. W latach 70. zeszłego wieku została uznana za wymarłą... Przed 20 laty, gdy rozpoczynaliśmy restytucję w Polsce tej rasy, zidentyfikowaliśmy u niej swoiste geny tej rasy, co potwierdziło jej odrębność genetyczną... Mleko od białogrzbiety posiada wyższe walory prozdrowotne i jest lepsze do produkcji serów... teraz pracujemy na identyfikacją genów, które z nich odpowiadają za jakość mleka.

 

więcej inforacji w "Gazecie Wyborczej", dodatek "Studiuj z głową- Lubelskie" (29.04.2019 r.):

 

 


« wstecz