Menu

Programy międzynarodowe

18.03.2020

 

 

Osoby, które chciałyby zostać stypendystą programu „Działania Marii Skłodowskiej-Curie” i pracować nad swoim projektem badawczym na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy) jako instytucji goszczącej są zachęcane do aplikowania o grant podróżny na kurs MSCA IF Masterclass.

 

Uniwersytet w Maceracie oferuje 10 naukowcom stypendium (maksymalnie 1000 euro) pokrywające koszty podróży na kurs MSCA IF Masterclass. Szkolenie odbędzie się  w dniach 25-27 maja 2020 r. i jest przeznaczone dla zainteresowanych złożeniem wniosku o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie z Uniwersytetem w Maceracie jako instytucją przyjmującą. Udział w szkoleniu będzie również okazją do spotkania ze swoim przełożonym i pracownikami biura, którzy będą wspierać podczas opracowywania projektu.

 

Aplikacje należy wysłać w terminie do 31 marca 2020 r.

 

Więcej informacji i lista dostępnych potencjalnych opiekunów znajduje się na stronie UniMC.

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK)

12.03.2020

 

 

 

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przypominają o:

 

1) możliwości składania wniosków (do 23.04.2020 r.) do programu Polskie Powroty, którego celem jest stworzenie wyróżniającym się polskim naukowcom warunków powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Wymiany Akademickiej: https://www.up.lublin.pl/6655/

 

2) możliwości składania wniosków (do 23.04.2020 r.) do programu im. Ulama, którego celem jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze oraz dydaktykę. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy. Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. ani później niż 1 września 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Wymiany Akademickiej: https://www.up.lublin.pl/6653/ 

 

10.03.2020

 

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zapraszają do zapoznania się z aktualną ofertą stypendiów i grantów EURAXESS dla doktorantów i pracowników naukowych na marzec 2020

 

[DO POBRANIA]

13.02.2020

 

                   

 

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zapraszają do zapoznania się z aktualną ofertą stypendiów i grantów EURAXESS dla doktorantów i pracowników naukowych na luty 2020.

 

[ DO POBRANIA ]

 

13.02.2020

 

 

 

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zapraszają do zapoznania się z harmonogramem programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w 2020 roku. 

 

[ DO POBRANIA - Harmonogram realizacji programów NAWA w 2020 roku ]