Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Zielona urbanistyka

« wstecz

 

Studia stacjonarne, II stopnia, 3 semestry 

 


ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

Jedyny taki kierunek w Lublinie!

 

Celem kierunku studiów zielona urbanistyka jest zintegrowanie dziedzin wiedzy dotąd traktowanych odrębnie – tj.: architektury krajobrazu, ogrodnictwa, planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki oraz ochrony środowiska.

 

1. Teren rekreacyjny na obszarze parku technologicznego (biurowego) Chiswik Park w Londynie – architektura: Rogers Stirk Harbour + Partners, architektura krajobrazu West 8  (fot. Renata Jóźwik)

 

Ukończenie studiów umożliwi absolwentom podjęcie pracy na rynkach polskich i światowych w takich obszarach jak: administracja miejska, biura architektury krajobrazu, biura urbanistyczne, wielkie firmy developerskie zarządzające nieruchomościami, samodzielne pracownie projektowe, ale również innowacyjne przedsiębiorstwa i popularne w ostatnim czasie przedsięwzięcia typu start-up.

 

2.Thames Barrier Park (Londyn)  – park o znaczeniu miejskim – architektura: Patel Taylor; architektura krajobrazu: Allain Provost, Alain Cousseran (Groupe Signes) (fot. Renata Jóźwik)

 

W programie kształcenia istotną rolę zwraca się na kształtowanie środowiska i krajobrazu ukierunkowane na zintegrowane rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne, proekologiczne, o wysokich walorach krajobrazowych i technicznych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zatrudniani są często w biurach administracji publicznej, biurach projektowych, zakładają własne firmy projektowe.

 

 3. Ogród zintegrowany z obiektem użyteczności publicznej w centrum miasta – Crossrail Place Roof Garden – Canary Wharf (Londyn) – architektura Foter + Partners, architektura krajobrazu Gillespies (fot. Renata Jóźwik)

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  • Historia i teoria architektury krajobrazu
  • Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne - podstawy projektowania proekologicznego
  • Planowanie urbanistyczne i transport – regionalne i miejscowe
  • Roślinoznawstwo
  • Zastosowanie technologii wzornictwa w projektowaniu

 

4. Ogród w wieżowcu – Sky Garden at 20 Fenchurch Street – architektura: Rafael Viñoly, architektura krajobrazu: Gillespies (fot. Renata Jóźwik)

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

- w programie studiów zaplanowane są wyjazdy terenowe, starannie dobrane do tematyki prowadzonych zajęć;

- kontakt ze specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, roślinoznawstwa może ukierunkować na dziedzinę indywidualnych zainteresowań;

- na wydziale funkcjonują koła naukowe związane z architekturą krajobrazu i sztuką.

 

Podobne programy studiów rozwijane są np.: Oxford University „Sustainable Urban Development” (Wielka Brytania), Lund University „Sustainable Urban Design” (Szwecja), Cardiff University „Eco-cities”. (Wielka Brytania).

 

 

5. Musée du quai Branly (muzeum kultur pozaeuropejskich - Paryż) – architektura: Jean Nouvel, zielona ściana: Patrick Blank (fot. Renata Jóźwik)

 

6. Odwiedzamy także instytucje, które prezentują dorobek ogrodnictwa i architektury krajobrazu – Garden Museum w Londynie (fot. Renata Jóźwik)

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

Na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera kierunku pokrewnego.

 

1. Dyplom inżyniera z kierunków: architektura i urbanistyka / architektura krajobrazu / gospodarka przestrzenna lub innego kierunku pokrewnego. Kandydaci wypełniają deklarację dotyczącą realizacji punktów ECTS na ukończonym kierunku pokrewnym studiów I stopnia.

 

2. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów.

Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 81 445 65 05

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl