[ MENU DODATKOWE ]


Zielona urbanistyka

« wstecz

 

Studia stacjonarne, II stopnia, 3 semestry 

 


   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

« wstecz

Kierunek studiów
 
 

Zielona Urbanistyka

 
 

Jedyny taki kierunek w Lublinie!

 

Podobne programy studiów rozwijane są np.: Oxford University „Sustainable Urban Development” (Wielka Brytania), Lund University „Sustainable Urban Design” (Szwecja), Cardiff University „Eco-cities”. (Wielka Brytania).

Rekrutacja

1. Dyplom inżyniera z kierunków: architektura i urbanistyka / architektura krajobrazu / gospodarka przestrzenna lub innego kierunku pokrewnego. Kandydaci wypełniają deklarację dotyczącą realizacji punktów ECTS na ukończonym kierunku pokrewnym studiów I stopnia.

2. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126 .

Forma studiów, czas trwania

 
Studia stacjonarne, II stopnia, 3 semestry
 
 

Tytuł zawodowy do uzyskania po ukończeniu studiów

 
Magister inżynier
 
Krótka charakterystyka

Celem kierunku studiów zielona urbanistyka jest zintegrowanie dziedzin wiedzy dotąd traktowanych odrębnie – tj.: architektury krajobrazu, ogrodnictwa, planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki oraz ochrony środowiska.

 

Ukończenie studiów umożliwi absolwentom podjęcie pracy na rynkach polskich i światowych w takich obszarach jak: administracja miejska, biura architektury krajobrazu, biura urbanistyczne, wielkie firmy developerskie zarządzające nieruchomościami, samodzielne pracownie projektowe, ale również innowacyjne przedsiębiorstwa i popularne w ostatnim czasie przedsięwzięcia typu start-up.

 

W programie kształcenia istotną rolę zwraca się na kształtowanie środowiska i krajobrazu ukierunkowane na zintegrowane rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne, proekologiczne, o wysokich walorach krajobrazowych i technicznych.

 
 
 Perspektywy zawodowe
 

Absolwenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zatrudniani są często w biurach administracji publicznej, biurach projektowych, zakładają własne firmy projektowe;

Praktyczne wykształcenie
 

- w programie studiów zaplanowane są wyjazdy terenowe, starannie dobrane do tematyki prowadzonych zajęć;

- kontakt ze specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, roślinoznawstwa może ukierunkować na dziedzinę indywidualnych zainteresowań;

- na wydziale funkcjonują koła naukowe związane z architekturą krajobrazu i sztuką.

 

Przykładowe przedmioty w programie studiów

 

Historia i teoria architektury krajobrazu

Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne - podstawy projektowania proekologicznego

Planowanie urbanistyczne i transport – regionalne i miejscowe

Roślinoznawstwo

Zastosowanie technologii wzornictwa w projektowaniu

 
 
 
 

    

Zielona urbanistyka

« wstecz

1. Teren rekreacyjny na obszarze parku technologicznego (biurowego) Chiswik Park w Londynie – architektura: Rogers Stirk Harbour + Partners, architektura krajobrazu West 8  (fot. Renata Jóźwik)

 

 

2.Thames Barrier Park (Londyn)  – park o znaczeniu miejskim – architektura: Patel Taylor; architektura krajobrazu: Allain Provost, Alain Cousseran (Groupe Signes) (fot. Renata Jóźwik)

 

 

3. Ogród zintegrowany z obiektem użyteczności publicznej w centrum miasta – Crossrail Place Roof Garden – Canary Wharf (Londyn) – architektura Foter + Partners, architektura krajobrazu Gillespies (fot. Renata Jóźwik)

 

 

4. Ogród w wieżowcu – Sky Garden at 20 Fenchurch Street – architektura: Rafael Viñoly, architektura krajobrazu: Gillespies (fot. Renata Jóźwik)

 

 

5. Musée du quai Branly  (muzeum kultur pozaeuropejskich - Paryż) – architektura: Jean Nouvel, zielona ściana: Patrick Blank (fot. Renata Jóźwik)

 

 

6. Odwiedzamy także instytucje, które prezentują dorobek ogrodnictwa i architektury krajobrazu – Garden Museum w Londynie (fot. Renata Jóźwik)